post-image

Top 10 tool quản lý SQL tốt nhất

Tổng quan

Có rất nhiều tool quản lý SQL sẵn có trên thị trường và do đó rất khó để chọn công cụ tốt nhất để quản lý dự án SQL của bạn. Bài viết này sẽ đưa ra 10 công cụ quản lý các bạn sẽ đọc và chọn ra xem cái nào thích hợp với dự án của mình nhé.

>>> Xem ngay SÁCH LẬP TRÌNH PHP TỪ CĂN BẢN ĐẾN NÂNG CAO

1) Adminer

Adminer là một tool quản lý SQL để quản lý cơ sở dữ liệu, bảng biểu, quan hệ, chỉ mục, người dùng. Nó có hỗ trợ cho tất cả các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu phổ biến như MySQL, PostgreSQL, SQLite, MS SQL, Oracle và MongoDB.

Tính năng, đặc điểm:

 • Kết nối với máy chủ cơ sở dữ liệu với user và password
 • Tùy chọn để chọn cơ sở dữ liệu hiện có hoặc tạo một cơ sở dữ liệu mới
 • Cho phép sửa đổi tên, loại, đối chiếu, nhận xét và giá trị mặc định của các cột
 • Thêm và thả các bảng và cột. Hỗ trợ tất cả các loại dữ liệu, blobs thông qua chuyển file
 • Hiển thị user (người dùng) và right (quyền) và thay đổi chúng. Hiển thị các biến có liên kết đến tài liệu
 • Quản lý sự kiện và phân vùng bảng
 • Tùy chỉnh mở rộng

Download link: https://www.adminer.org/en/editor/

2) DBComparer

Nó là một tool quản lý SQL để phân tích sự khác biệt trong cấu trúc cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Nó cho phép so sánh các đối tượng cơ sở dữ liệu như bảng biểu, cột, chỉ mục, khoá ngoại, lược đồ, v.v.

Tính năng, đặc điểm:

 • So sánh và đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu trên các máy chủ khác nhau cũng như trên một máy chủ duy nhất
 • Sử dụng ứng dụng Console
 • Hỗ trợ làm việc với nhiều dự án đồng thời
 • Rất nhiều lựa chọn để so sánh và đồng bộ hóa
 • Trình soạn thảo SQL Script tích hợp với cú pháp nổi bật
 • Giao diện đồ họa người dùng mới hiện đại
 • Hỗ trợ phiên bản SQL Server mới nhất

Download link: http://dbcomparer.com/Download/Default.aspx

3) EMS SQL Manager

EMS SQL Manager cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa các đối tượng cơ sở dữ liệu SQL Server và tạo, sửa đổi, thực hiện và lưu các truy vấn SQL.

Tính năng, đặc điểm:

 • Hỗ trợ đầy đủ PostgreSQL
 • Các công cụ trực quan và văn bản cho việc xây dựng truy vấn
 • Quản lý và điều hướng cơ sở dữ liệu nhanh chóng
 • Công cụ nâng cao để thao tác dữ liệu
 • Quản lý an ninh hiệu quả
 • Khả năng xuất và nhập dữ liệu ấn tượng
 • Mạnh mẽ thiết kế cơ sở dữ liệu hình ảnh
 • Các trình thủ thuật dễ sử dụng thực hiện các nhiệm vụ bảo trì PostgreSQL
 • Truy cập vào PostgreSQL Server thông qua giao thức HTTP
 • Quản lý thay đổi cơ sở dữ liệu

Download link: https://www.sqlmanager.net/en/products/mssql/manager/download

4) SQuirrel SQL

Nó là một tool quản trị cơ sở dữ liệu dựa trên JAVA. Công cụ quản lý SQL tuân thủ JDBC này cho phép người dùng xem cấu trúc cơ sở dữ liệu và đưa ra các lệnh SQL. Nó cũng hỗ trợ các cơ sở dữ liệu như Firebird, Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, Sybase …

Tính năng, đặc điểm:

 • Nhanh chóng xem và chỉnh sửa dữ liệu trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào phù hợp với JDBC
 • Cho phép xem siêu dữ liệu của cơ sở dữ liệu
 • Làm việc với nhiều cơ sở dữ liệu trên máy local và remote từ xa
 • Sử dụng một giao diện duy nhất để làm việc với các công cụ cơ sở dữ liệu khác nhau

Download link: http://squirrel-sql.sourceforge.net/

5) SQLite Database Browser

SQLite Database Browser là một tool SQL nguồn mở cho phép người dùng tạo, thiết kế và chỉnh sửa các tệp cơ sở dữ liệu SQLite. Nó cho phép người dùng hiển thị bản ghi của tất cả các lệnh SQL đã được phát hành .

Tính năng, đặc điểm:

 • Tạo và xóa các chỉ mục
 • Duyệt, chỉnh sửa, thêm và xóa các bản ghi
 • Nhập và xuất bản ghi dưới dạng văn bản
 • Nhập và xuất các bảng từ tệp tin CSV
 • Nhập và xuất các cơ sở dữ liệu từ các tệp kết xuất SQL
 • Kiểm tra bản ghi của tất cả các lệnh SQL do ứng dụng

Download link: http://sqlitebrowser.org/

6) DBeaver

DBeaver là một tool cơ sở dữ liệu mã nguồn mở cho các nhà phát triển và quản trị cơ sở dữ liệu. Nó hỗ trợ các cơ sở dữ liệu tương thích JDBC như MySQL, Oracle, IBM DB2, SQL Server, Firebird, SQLite và Sybase.

Tính năng, đặc điểm:

 • Đây là công cụ miễn phí và mã nguồn mở
 • Cho phép duyệt và thay đổi siêu dữ liệu cơ sở dữ liệu, bảng biểu, khóa và chỉ mục và cột.
 • Trình chỉnh sửa SQL bao gồm tự động định dạng, tự động hoàn thành và siêu liên kết
 • Nó cho phép tìm kiếm các đối tượng cơ sở dữ liệu như bảng biểu, cột, ràng buộc và thủ tục

Download link: http://dbeaver.jkiss.org/download/

7) DBVisualizer Free

DbVisualizer Free là một tool quản lý SQL. Nó cho phép người dùng quản lý một loạt các cơ sở dữ liệu bao gồm Oracle, Sybase, SQL Server, MySQL, Informix, H3 và SQLite.

Tính năng, đặc điểm:

 • Tự động hoàn thành hỗ trợ trong trình soạn thảo SQL
 • Cho phép thực hiện các kịch bản lệnh SQL đa lệnh
 • Lược đồ Xuất khẩu và Cơ sở dữ liệu
 • Cho phép Nhập dữ liệu từ các tệp tin CSV
 • Hãy truy cập với Trình truy vấn Có sẵn
 • Bộ điều khiển dữ liệu khóa nước ngoài

Download link: https://www.dbvis.com/download/

8) HeidiSQL

HeidiSQL là một tool quản lý SQL đáng tin cậy. Nó được thiết kế sử dụng máy chủ MySQL phổ biến, cơ sở dữ liệu Microsoft SQL và PostgreSQL. Nó cho phép người dùng duyệt và chỉnh sửa dữ liệu, tạo và chỉnh sửa các bảng biểu, khung nhìn, các trình kích hoạt và các sự kiện được lập lịch.

Tính năng, đặc điểm:

 • Đây là công cụ miễn phí và mã nguồn mở
 • Cho phép kết nối với nhiều máy chủ trong một cửa sổ
 • Tạo và sửa đổi các bảng biểu, khung nhìn, các sự kiện được lưu trữ và các sự kiện được lập lịch.
 • Xuất từ một cơ sở dữ liệu máy chủ sang máy chủ khác
 • Giúp quản lý đặc quyền người dùng
 • Duyệt và chỉnh sửa dữ liệu bảng
 • Giám sát và hủy các client progress
 • Sửa chữa và tối ưu hóa bảng

Download link: https://www.heidisql.com/download.php

9) FlySpeed SQL Query

FlySpeed SQL Query là tool xử lý dữ liệu cho tất cả người dùng cơ sở dữ liệu và các nhà phát triển. Nó cho phép người dùng xây dựng các truy vấn trên các máy chủ cơ sở dữ liệu khác nhau mà không có bất kỳ kiến thức sâu về cú pháp SQL.

Tính năng, đặc điểm:

 • Kết nối với các máy chủ cơ sở dữ liệu khác nhau một cách tự nhiên hoặc sử dụng ODBC
 • Duyệt và sửa đổi dữ liệu từ các bảng và truy vấn trong lưới hoặc sử dụng chế độ xem dạng tùy chỉnh
 • Tìm, sắp xếp và lọc dữ liệu ngay lập tức
 • Phân tích tất cả các truy vấn SQL phức tạp
 • Quản lý các truy vấn SQL thông qua trình biên tập chuyên nghiệp
 • Truy cập lịch sử thực hiện truy vấn SQL và cài đặt duyệt dữ liệu của bạn và lưu giữa các sessions làm việc
 • Xuất dữ liệu sang các tệp Excel, CSV, HTML và XML

Download link: http://www.activedbsoft.com/download-querytool.html

10) SQL Diagnostic Manager

Là công cụ giám sát hiệu suất được phát triển bởi Ideara. Nó cung cấp giải pháp chẩn đoán giúp người dùng đánh giá độ bền và hiệu suất trong SQL Server của họ.

Tính năng, đặc điểm:

 • Nó cung cấp cài đặt và sử dụng dễ dàng
 • Giám sát hiệu suất cho các môi trường vật lý và ảo
 • Nó phân tích toàn bộ môi trường SQL Server. Nó cũng cho phép thông báo khi phát hiện các vấn đề hiệu suất hoặc tính khả dụng.
 • Theo dõi truy vấn và các kế hoạch truy vấn để xem lý do của khối và deadlocks.
 • Lưu trữ dữ liệu trong SQL Diagnostic Manager
 • Xem bản tóm tắt các sự cố và cảnh báo hàng đầu
 • Cung cấp một cái nhìn toàn diện về hiệu suất hiện tại
 • Theo dõi các giao dịch ứng dụng với phân tích khối lượng công việc SQL

Download link: https://www.idera.com/productssolutions/sqlserver/sqldiagnosticmanager

Nguồn: https://viblo.asia/p/top-20-sql-management-tools-phan-1-m68Z0wmXKkG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.