post-image

Tổng hợp các Error hay gặp trong PHP

Tổng quan

Khi bạn bắt đầu ngồi tìm hiểu PHP và code PHP thì sẽ gặp những lần chương trình bạn bị Error và bạn không biết làm thế nào để có thể sửa được lỗi Error. Vậy nên bài viết này sẽ tổng hợp một số errors hay gặp trong PHP.

Parse error or Syntax Error

Lỗi phân tích cú pháp hoặc lỗi cú pháp là loại lỗi được lập trình viên thực hiện trong code của chương trình, lỗi cú pháp được phát hiện ra khi chương trình thực hiện biên dịch code. Sau khi sửa lỗi cú pháp thì sẽ biên dịch code và thực thi nó. Lỗi phân tích cú pháp có thể được gây ra bởi các sai sót như bị thiếu dấu ngoặc kép, thiếu dấu ngoặc đơn, thiếu dấu ngoặc nhọn, thiếu dấu chấm phảy, ..v.v

Example

<?php 
$x = 'hello'; 
y = 'welcome; 
echo $x; 
echo $y; 
?> 

Error

PHP Parse error: syntax error, unexpected '=' 
in /home/18cb2875ac563160a6120819bab084c8.php on line 3

Fatal Error

Đây là loại lỗi khi biên dịch code PHP và hiểu những gì mình viết, tuy nhiên nó nhận ra trong đó có một hàm không được khai báo. Điều này có nghĩa là hàm được gọi nhưng hàm đó lại không được định nghĩa. Và dừng thực thi chương trình.

Example

<?php 
 
function add($x, $y) 
{ 
  $sum = $x + $y; 
  echo 'sum = ' . $sum; 
} 
$x = 0; 
$y = 20; 
add($x, $y); 
 
diff($x, $y); 
?> 

Error

PHP Fatal error: Uncaught Error: 
Call to undefined function diff() 
in /home/36db1ad4634ff7deb7f7347a4ac14d3a.php:12

Stack trace:
#0 {main}
 thrown in /home/36db1ad4634ff7deb7f7347a4ac14d3a.php on line 12

Warning Errors

Đây là lỗi cảnh báo và không dừng việc thực thi chương trình. Lý do chính cho các lỗi cảnh báo là bao gồm một file nào đó bị thiếu hoặc sử dụng tham số không chính xác trong một chức năng.

Example

<?php 
 
$x = 'Hello world'; 
 
include ('hello.php'); 
 
echo $x . 'welcome'; 
?> 

Error

PHP Warning: include(hello.php): failed to 
open stream: No such file or directory in 
/home/aed0ed3b35fece41022f332aba5c9b45.php on line 5
PHP Warning: include(): Failed opening 'hello.php'
 for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in 
/home/aed0ed3b35fece41022f332aba5c9b45.php on line 5

PHP Error Constant

Constant Description
E_ERROR Một lỗi nghiêm trọng gây ra dừng chương trình.
E_WARNING Lỗi cảnh báo nhưng không dừng chương trình.
E_PARSE Lỗi thời gian biên dịch phân tích cú pháp.
E_NOTICE Chạy thông báo thời gian gây ra do lỗi trong code.
E_CORE_ERROR Lỗi nghiêm trọng xảy ra trong quá trình khởi động (cài đặt) PHP.
E_CORE_WARNING Các cảnh báo xảy ra trong quá trình khởi động ban đầu PHP.
E_COMPILE_ERROR Sự cố chỉ báo lỗi thời gian biên dịch nghiêm trọng.
E_USER_ERROR Thông báo lỗi do người dùng tạo.
E_USER_WARNING Thông báo cảnh báo do người dùng tạo.
E_USER_NOTICE Báo thông báo do người dùng tạo.
E_STRICT Thông báo thời gian chạy.
E_RECOVERABLE_ERROR Lỗi nghiêm trọng có thể bắt được chỉ ra lỗi nguy hiểm
E_DEPRECATED Thông báo thời gian chạy.

TÀI LIỆU LẬP TRÌNH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI

Tham khảo: https://viblo.asia/p/cac-loai-errors-trong-php-4P856LL3ZY3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.