post-image

Tổng hợp các câu lệnh git cơ bản

Tổng quan

Bài viết này mình sẽ giới thiệu tới các bạn những câu lệnh git cơ bản và cách sử dụng chúng. Cùng tìm hiểu ở bài viết này nào !

5 câu lệnh git cơ bản để đưa dự án lên repository

Đầu tiên mình sẽ nêu lên 5 câu lệnh git cơ bản nhất cho người mới có thể thao tác với Git được dự án của mình lên trên repository lần lượt là:

 • git init
 • git add <file>
 • git commit -m”message”
 • git remote add origin <url_repository>
 • git push origin master

 5 câu lệnh ở trên sẽ tương tự với 5 câu lệnh gợi ý của Github cho bạn mỗi khi tạo một repository mới trên đó. Và chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa 5 câu lệnh trên.

git init

Câu lệnh git init cần phải được sử dụng đầu tiên nếu bạn muốn thao tác với git. Lệnh này sẽ tạo ra một thư mục .git ẩn trong thư mục dự án của chúng ta và nếu bạn muốn sử dụng được các lệnh khác của git bắt buộc chúng ta phải có thư mục .git trong thư mục dự án đó. Thư mục .git này sẽ lưu các thông tin liên quan đến repository trong đó và giúp cho các câu lệnhđược vận hành.

git add

Lệnh git add được sử dụng để xác nhận những thay đổi của một file hay nhiều file và đưa đến vùng Staging Area.

Cấu trúc của lệnh git add sẽ là: git add <file>

Giả sử mình muốn thêm file readme.MD của thư mục hiện tại thì câu lệnh sẽ là: git add readme.MD

Ngoài cách sử dụng như trên, nếu chúng ta muốn add tất cả các file thay đổi của thư mục hiện tại (bao gồm cả các thư mục con bên trong nó) thì chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh: git add .

Để kiểm tra xem có những file nào đang được add các bạn sử dụng lệnh git status nhé.

git commit

Đi cùng với lệnh git add sẽ là lệnh git commit. Lệnh này được sử dụng để cập nhật các thay đổi lên Local Repository và nó giống như một lát cắt(snapshot) giúp chúng ta có thể lưu giữ lịch sử các phiên bản.

Cấu trúc của câu lệnh này sẽ như sau: git commit -m”thông điệp mà bạn muốn ghi”

git remote

Lệnh git remote được sử dụng để kiểm tra xem remote/source bạn có chưa nếu chưa có sẽ add thêm remote.

Cấu trúc câu lệnh của nó sẽ là: git remote add origin <remote_url>

Trong đó remote url sẽ là đường dẫn tới repository của bạn.

Lưu ý:

 • bạn hoàn toàn có thể đổi origin thành một cái tên khác mà bạn muốn . Ví dụ mình sẽ để là git remote add quan <remote_url>
 • Không được để tên remote trùng nhau. Ví dụ mình đã sử dụng câu lệnh git remote add origin remote_url1 thì sau đó mình không thể sử dụng lại origin cho câu lệnh remote: git remote add origin remote_url2 nữa.

git push

Sau khi đã thực hiện xong 4 câu lệnh trên công việc còn lại của chúng ta sẽ là đưa nó lên trên remote. Và để thực hiện công việc này chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh git push origin master.

Lưu ý:

 • Nếu bạn đã đổi tên origin trong câu lệnh git remote ví dụ như ở trên mình đổi origin thành quan lúc này câu lệnh push sẽ là: git push quan master
 • Nếu khi bạn push lên remote và bị yêu cầu đăng nhập để xác thực tài khoản Git chúng ta sẽ sử dụng 2 câu lệnh sau:
  • git config – global user.name = “điền username Github của bạn”
  • git config – global user.email = “điền email Github của bạn”

Một số câu lệnh git cơ bản khác

git pull

Trái ngược với lệnh git push mình đã nêu ra ở trên đó là lệnh git pull. Nếu như để đưa dự án của mình từ local lên trên remote chúng ta sẽ sử dụng lệnh git push và để đưa cập nhật của dự án từ trên remote về máy chúng ta sẽ cần sử dụng tới câu lệnh git pull

Cấu trúc của câu lệnh này tương tự như git push và chúng ta chỉ cần thay chữ push thành pull là được: git pull origin master

git clone

Câu lệnh git clone được sử dụng để sao chép một dự án có sẵn trên remote về máy mình.

Câu lệnh sẽ được sử dụng như sau: git clone <remote_url>

Lưu ý: Khi bạn sử dụng câu lệnh git clone thì chúng ta sẽ không cần phải sử dụng câu lệnh git init để tạo thư mục .git nữa do thư mục chúng ta clone về đã có sẵn thư mục .git trong đó rồi.

git branch

Ở trên phần câu lệnh git push mình có đề cập tới branch. Để tạo một branch chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh sau: git branch <tên nhánh> ví dụ mình muốn tạo một nhánh dev thì câu lệnh sẽ là git branch dev

git checkout

Lệnh git checkout được sử dụng để chuyển từ branch này sang branch khác.

Cấu trúc câu lệnh sẽ là: git checkout <tên nhánh>

Ví dụ bạn đang ở nhánh master và muốn chuyển sang nhánh dev thì câu lệnh sẽ là: git checkout dev

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh git checkout -b <tên nhánh> để vừa chuyển nhánh và vừa tạo nhánh mới.

Tham khảo: https://hocspringboot.net/2020/11/22/nhung-cau-lenh-git-hay-dung-nhat/

Đọc thêm: Git vs Github

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.