post-image

Tìm hiểu hàm curl_setopt (CURL PHP)

Tổng quan

Bài trước chúng ta đã làm một ví dụ đơn giản sử dụng CURL để viết một ứng dụng đó là chạ một trang web khác, trong bài đó chúng ta có sử dụng hàm curl_setopt để thiết lập các thông số cấu hình cho CURL. Vậy thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm này và các thông số truyền vào của nó nhé.

1. Hàm curl_setopt trong CURL PHP

Cú pháp: bool curl_setopt ( resource $ch , int $option , mixed $value )

Trong đó:

  • $ch là object curl khi sử dụng hàm curl_init
  • $option là tên của thông số
  • $value là giá trị của thông số

Ví dụ

// Tạo mới một CURL
$ch = curl_init();
 
// Cấu hình cho CURL
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://freetuts.net/");
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
 
// Thực thi CURL
curl_exec($ch);
 
// Ngắt CURL, giải phóng
$result = curl_close($ch);
 
// In kết quả ra màn hình
echo $result;Code language: PHP (php)

Trong ví dụ này mình có sử dụng hàm curl_setopt để cấu hình hai thông số đó là:

  • CURLOPT_URL: đường dẫn tới URL cần xử lý
  • CURLOPT_RETURNTRANSFER: nếu true thì sẽ trả kết quả về ở hàm curl_exec nên ta phải echo kết quả đó mới in lên trình duyệt, nếu false thì thực thi là nó in kết quả lên trình duyệt luôn

Trong ví dụ ở bài 1 mình không sử dụng thông số CURLOPT_RETURNTRANSFER nên không cần echo $result, còn ở đây vì có sử dụng nên phải echo.

2. Danh sách các thông số cấu hình của hàm curl_setopt PHP

Thật sự mà nói mình không thể liệt kê hết các thông số cấu hình cho hàm này được vì nó có quá nhiều, và thực tế thì mình cũng chưa bao giờ sử dụng hết các thông số đó nên cũng không dám liệt kê ra. Nếu bạn quan tâm thì hãy lên trang chủ của php.net bằng link này để xem thêm nhé.

Tuy nhiên ở các bài tiếp theo chúng ta sẽ làm các ví dụ và sẽ biết thêm được một số thông số cấu hình cho hàm curl_setopt nên các bạn yên tâm nhé. Cứ chờ đợi.

3. Lời kết

Bài 2 này cũng sẽ ngưng tại đây, lý do mình đã nói rồi vì các thông số quá nhiều  nên không thể  trình bày hết ra đây được. Chúng ta sẽ thực hành các ví dụ ở các bài tiếp theo và tôi sẽ ứng dụng một số thông số đặc trưng, hay sử dụng để các bạn làm quen, từ đó có thể mày mò thêm nhé.

Nguồn: https://freetuts.net/tim-hieu-ham-curl-setopt-curl-php-226.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.