post-image

Sử dụng CURL PHP để đăng nhập vào website khác

Tổng quan

Trong bài này chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức ở bài POST và GET trong PHP CURL để xử lý đăng nhập vào một website nào đó. Cái này khá là hay đấy vì mình có thể dùng để làm ứng dụng đăng bài tự động lên các forum hay một số website khác.

1. Sử dụng CURL để đăng nhập vào website khác

Để sử dụng CURL đăng nhập vào một website nào đó thì điều trước tiên bạn phải dùng Firebug để soi xem những dữ liệu nào sẽ được gửi đi khi xử lý đăng nhập, ở đây mình đã check và thấy những key dữ liệu sẽ gửi đi là:

 • Method = POST
 • Action  = http://www.vn-zoom.com/login.php?do=login
 • vb_login_username: Tên đăng nhập
 • vb_login_password: Mật khẩu
 • securitytoken = guest: có gí trị là guest
 • do = login: có giá trị là login

Như vậy chúng ta sẽ có một mảng các tham số là:

$param = array(
  'vb_login_username' => 'tendangnhap',
  'vb_login_password' => 'matkhau',
  'securitytoken' => 'guest',
  'do' => 'login'
);Code language: PHP (php)

Bây giờ ta sẽ code nhé, bạn tạo một file index.php với nội dung như sau:

// Các tham số
$param = array(
  'vb_login_username' => 'tendangnhap',
  'vb_login_password' => 'matkhau',
  'securitytoken' => 'guest',
  'do' => 'login'
);
 
// URL 
$url = 'http://www.vn-zoom.com/login.php?do=login';
 
// Khởi tạo CURL
$ch = curl_init($url);
 
// Thiết lập có return
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, count($param));
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $param);
 
// Thiết lập sử dụng trình duyệt hiện tại
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
 
$result = curl_exec($ch);
 
curl_close($ch);
 
echo $result;Code language: PHP (php)

Các bạn đổi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu sau đó  chạy lên sẽ thấy kết quả là nó thông báo đăng nhập thành công, như vậy là ta đã login vào rồi đấy.

2. Lời kết

Bài này chỉ mang tính chất học tập về CURL nói chung và cách xử lý FORM và các dữ liệu gửi đi kèm theo với FORM nói riêng. Nên nếu có gì mạo phạm tới website vn-zoom.com thì mong được bỏ qua và góp ý, mình sẽ xử lý ngay khi có yêu cầu. Cám ơn một lần nữa.

Nguồn: https://freetuts.net/su-dung-curl-php-de-dang-nhap-vao-website-khac-230.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.