post-image

SQL vs NoSQL

Tổng quan

Dữ liệu đã càng ngày càng chứng tỏ tầm quan trọng bất khả thay thế của mình trong ngày nay. SQL vs NoSQL là những công cụ để thực hiên thao tác với dữ liệu phổ biến hiện nay. Vậy thì sự khác nhau giữa chúng là gì? Cùng tìm hiểu nào.

SQL là gì?

SQL chính là viết tắt của Structured Query language là ngôn ngữ để xử lý Cơ sở dữ liệu quan hệ. Một cơ sở dữ liệu quan hệ xác định các mối quan hệ dưới dạng các bảng.

Lập trình SQL có thể được sử dụng hiệu quả để chèn, tìm kiếm, cập nhật, xóa các bản ghi cơ sở dữ liệu.

Các cơ sở dữ liệu quan hệ như MySQL, Oracle, MS SQL Server,…

NoSQL là gì?

Đọc chi tiết hơn ở bài viết trước tại đây

SQL vs NoSQL

Dưới đây là bảng được sử dụng để so sánh điểm khác nhau của SQL vs NoSQL

Tham số SQL NoSQL
Định nghĩa Cơ sở dữ liệu SQL được gọi là RDBMS hoặc Cơ sở dữ liệu quan hệ Cơ sở dữ liệu NoSQL được gọi là cơ sở dữ liệu không quan hệ
Design for RDBMS truyền thống sử dụng cú pháp và truy vấn SQL để phân tích và lấy dữ liệu để có thêm thông tin chi tiết. Chúng được sử dụng cho các hệ thống OLAP. Hệ thống cơ sở dữ liệu NoSQL bao gồm nhiều loại công nghệ cơ sở dữ liệu khác nhau. Các cơ sở dữ liệu này được phát triển để đáp ứng nhu cầu trình bày cho sự phát triển của ứng dụng hiện đại.
Ngôn ngữ Query Structured query language (SQL) Không có ngôn ngữ query
Type SQL databases là cơ sở dữ liệu dựa trên bảng NoSQL databases có thể dựa trên tài liệu, cặp khóa-giá trị, cơ sở dữ liệu biểu đồ
Schema SQL databases có lược đồ được xác định trước NoSQL databases sử dụng lược đồ động cho dữ liệu phi cấu trúc.
Khả năng mở rộng SQL databases có thể mở rộng theo chiều dọc NoSQL databases có thể mở rộng theo chiều ngang
Ví dụ Oracle, Postgres, MySQL ,… MongoDB, Redis,…
Phù hợp cho Đây là 1 lựa chọn lý tưởng cho môi trường truy vấn phức tạp Không phù hợp với truy vấn phức tạp
Lưu trữ dữ liệu phân cấp SQL databases không thích hợp cho việc lưu trữ dữ liệu phân cấp. Phù hợp hơn cho kho lưu trữ dữ liệu phân cấp vì nó hỗ trợ phương thức cặp khóa-giá trị.
Variations Một loại có biến thể nhỏ Nhiều loại khác nhau bao gồm các kho khóa-giá trị, cơ sở dữ liệu tài liệu và cơ sở dữ liệu đồ thị.
Năm phát triển Nó được phát triển vào những năm 1970 để giải quyết các vấn đề với lưu trữ tệp phẳng Được phát triển vào cuối những năm 2000 để khắc phục các vấn đề và hạn chế của SQL databases.
Open-source Một sự kết hợp của mã nguồn mở như Postgres & MySQL, và thương mại như Oracle Database. Open-source
Tính nhất quán Nó phải được cấu hình cho sự nhất quán chặt chẽ. Nó phụ thuộc vào DBMS như một số cung cấp tính nhất quán mạnh mẽ như MongoDB, trong khi những người khác cung cấp chỉ cung cấp sự nhất quán cuối cùng, như Cassandra.
Được sử dụng tốt nhất cho RDBMS database là tùy chọn thích hợp để giải quyết các vấn đề về ACID. NoSQL được sử dụng tốt nhất để giải quyết các vấn đề về tính khả dụng của dữ liệu
Tầm quan trọng Nó nên được sử dụng khi hiệu lực dữ liệu là siêu quan trọng Sử dụng khi nó quan trọng hơn để có dữ liệu nhanh hơn dữ liệu chính xác
Lựa chọn tốt nhất Khi bạn cần hỗ trợ truy vấn động Sử dụng khi bạn cần mở rộng quy mô dựa trên yêu cầu thay đổi
Hardware Specialized DB hardware (Oracle Exadata, etc.) Commodity hardware
Network Highly available network (Infiniband, Fabric Path, etc.) Commodity network (Ethernet, etc.)
Loại lưu trữ Highly Available Storage (SAN, RAID, etc.) Commodity drives storage (standard HDDs, JBOD)
Tính năng tốt nhất Hỗ trợ đa nền tảng, Bảo mật và miễn phí Dễ sử dụng, hiệu suất cao và công cụ linh hoạt.
Mô hình ACID và BASE ACID (Atomicity, nhất quán, cách ly và độ bền) là một chuẩn cho RDBMS Cơ bản (Về cơ bản có sẵn, trạng thái mềm, phù hợp cuối cùng) là một mô hình của nhiều hệ thống NoSQL
Performance SQL hoạt động tốt và nhanh thì việc desgin tốt là cực kì quan trọng và ngược lại. Nhanh hơn SQL NoSQL thì denormalized cho phép bạn lấy được tất cả thông tin về một item cụ thể với các codition mà không cần JOIN liên quan hoặc truy vấn SQL phức tạp.
Kết luận Dự án đã có yêu cầu dữ liệu rõ ràng xác định quan hệ logic có thể được xác định trước. Phù hợp với những dự án yêu cầu dữ liệu không liên quan, khó xác định, đơn giản mềm dẻo khi đang phát triển

SQL vs NoSQL

Khi nào sử dụng SQL?

 • SQL là ngôn ngữ đơn giản nhất được sử dụng để giao tiếp với RDBMS
 • Phân tích các phiên liên quan đến hành vi và tùy chỉnh
 • Tạo trang tổng quan tùy chỉnh
 • Nó cho phép bạn lưu trữ và lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu một cách nhanh chóng
 • Được ưu tiên khi bạn muốn sử dụng các phép nối và thực hiện các truy vấn phức tạp

Khi nào sử dụng NoSQL?

 • Khi không cần hỗ trợ ACID
 • Khi mô hình RDBMS truyền thống không đủ
 • Dữ liệu cần lược đồ linh hoạt
 • Các ràng buộc và logic xác thực không bắt buộc phải được thực hiện trong cơ sở dữ liệu
 • Ghi nhật ký dữ liệu từ các nguồn được phân phối
 • Nó nên được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời như giỏ mua hàng, danh sách mong muốn và dữ liệu phiên

Hi vọng từ bài viết này mọi người có thể nhận thấy một số điểm khác biệt giữa SQL vs NoSQL

Tham khảo: https://viblo.asia/p/nhung-diem-khac-biet-giua-sql-va-nosql-gGJ59b4rKX2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.