post-image

PHP | Câu lệnh lặp

Tổng quan

Cũng giống như những ngôn ngữ lập trình khác, vòng lặp trong PHP được sử dụng để thực hiện một câu lệnh hoặc một khối lệnh, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi một điều kiện nhất định được thoả mãn. Điều này giúp cho người dùng tiết kiệm được cả thời gian lẫn công sức thay cho việc phải viết lặp đi lặp lại những câu lệnh đó nhiều lần.

PHP có 4 kiểu lặp:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.