post-image

Lấy hình từ site khác bằng PHP CURL

Tổng quan

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu hàm curl_setopt php dùng để thiết lập các thông số cấu hình cho CURL. Như tôi đã trình bày vì nội dung các tham số của hàm này quá nhiều nên không thể liệt kê ra hết được, vì vậy chúng  ta sẽ làm từng ví dụ để dễ dàng nắm bắt hơn. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy hình từ site khác bằng PHP CURL.

1. Hàm lấy hình từ site khác bằng PHP CURL

Trước khi vào viết thư viện chúng ta tìm hiểu một số options của hàm curl_setopt đã nhé:

 • CURLOPT_USERAGENT: Dùng để giả lập đang gửi ở trình duyệt nào (user agent)
 • CURLOPT_RETURNTRANSFER: Dùng để thiết lập kết quả sẽ trả về (return) chứ không in (print)
 • CURLOPT_TIMEOUT: Thiết lập thời gian sống của một request CURL
 • CURLOPT_FILE: Lưu kết quả vào file 

Chúng ta sẽ cần mở một file và ghi nội dung lấy được vào file đó, vậy hàm cuối cùng của chúng ta như sau:

function curl_download($Url, $saveTo)
{
  // Mở một file mới với đường dẫn và tên file là tham số $saveTo
  $fp = fopen ($saveTo, 'w+');
   
  // Bắt đầu CURl
  $ch = curl_init($Url);
   
  // Thiết lập giả lập trình duyệt
  // nghĩa là giả mạo đang gửi từ trình duyệt nào đó, ở đây tôi dùng Firefox
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, "Mozilla/5.0");
   
  // Thiết lập trả kết quả về chứ không print ra
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 
  // Thời gian timeout
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 1000);
   
  // Lưu kết quả vào file vừa mở
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FILE, $fp);
   
  // Thực hiện download file
  $result = curl_exec($ch);
   
  // Đóng CURL
  curl_close($ch);
   
  return $result;
}Code language: PHP (php)

Cách sử dụng:

curl_download('https://freetuts.net/upload/page/images/2014/11/16/31/tong-hop-bai-viet-hoc-jquery-can-ban-den-nang-cao.gif', 'upload/demo.png');Code language: JavaScript (javascript)

Qua phần comment mình đã giải thích rồi nên mình không nói gì thêm.

2. Lời kết

Qua bài này bạn thấy thích thú với CURL rồi đúng không nhỉ :D, không biết bạn thế nào chứ mình thấy khoái nó rồi đấy. Hy vọng qua bài hướng dẫn lấy hình từ site khác bằng PHP CURL này sẽ kích thích sự thích thú của bạn cho chủ đề này.

Nguồn: https://freetuts.net/lay-hinh-tu-site-khac-bang-php-curl-228.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.