post-image

Hàm explode() trong PHP là gì?

Tổng quan

NỘI DUNG BÀI VIẾT

Từ phiên bản PHP 4, có một số các hàm xử lý chuỗi rất tiện lợi như explode, implode… giúp cho công việc phân tích, sàng lọc chuỗi dễ chịu hơn nhiều. Trong bài viết này chúng ta sẽ làm quen với hàm explode trong PHP cùng với một số ví dụ hay dùng trong thực tế.

Cú pháp

Hàm explode() trong PHP là hàm có chức năng chuyển đổi một chuỗi thành một mảng và mỗi phần tử được tách bởi một chuỗi con hay một ký tự nào đó. Hàm này được sử dụng trên PHP4, PHP5 và PHP7.

Cú pháp hàm explode()trong PHP

explode( string $characters, string $string[, int $limit ]);

Trong đó:

 • $characters: là chuỗi con hoặc ký tự dùng để phân tách các phần tử.
 • $string: là chuỗi cần chuyển đổi.
 • $limit: là tham số xác định số phần tử của mảng đầu ra, nó không bắt buộc phải sử dụng, nó được thiết lập khi bạn muốn mảng trả về bao nhiêu phần tử thì truyền limit với giá trị đó.

Kết quả trả về: Hàm này sẽ trả về một mảng gồm các phần tử được cắt từ chuỗi bởi một chuỗi con hay một ký tự được truyền vào.

Ví dụ

Ví dụ không sử dụng $limit

echo '<pre>';
print_r(explode(' ', 'hoc lap trinh online'));Code language: PHP (php)

Output:

Array
(
  [0] => hoc
  [1] => lap
  [2] => trinh
  [3] => online
)Code language: PHP (php)

Ví dụ có sử dụng $limit

echo '<pre>';
print_r(explode(' ', 'hoc lap trinh online', 3));Code language: PHP (php)

Output:

Array
(
  [0] => hoc
  [1] => lap trinh online
)Code language: PHP (php)

Trong PHP còn có một hàm implode() dùng để chuyển đổi một mảng thành một chuỗi tương ứng, bạn có thể tham khảo thêm bài viết này trên trang của mình.

Hi vọng với bài viết này, bạn đã hiểu rõ ứng dụng của hàm explode trong PHP. Nếu thấy bài viết hay và ý nghĩa hãy like và chia sẻ bài viết này để mọi người cùng nhau học tập nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.