post-image

ES6 là gì ? Tổng quan về ES6

Tổng quan

Trước giờ chúng ta đã nghe nhiều về JavaScript rồi là ES5, ES6,… Với JavaScript thì có lẽ quá quen thuộc với mọi người rồi nhưng còn ES6 là gì ? Cùng tìm hiểu nào.

ES là gì ?

ES là viết tắt của ECMAScript và nó là một chuẩn hóa của các ngôn ngữ client side cho JavaScript và được cấp bản quyển bởi tổ chức ECMA International.

ES6 là chữ viết tắt của ECMAScript 6 nó được coi là một tập hợp các kỹ thuật nâng cao của Javascript và là phiên bản của chuẩn ECMAScript, hiện tại đã có thêm một só các phiên bản khác mới hơn.

Lịch sử các phiên bản ES

Phiên bản Ngày công bố Những thay đổi so với bản cập nhật trước Tác giả
1 6/1997 Phiên bản đầu tiên Guy L. Steele Jr.
2 6/1998 Những thay đổi để giúp cho đặc tả phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO / IEC 16262 Mike Cowlishaw
3 12/1999 Thêm các biểu thức thông thường, xử lý chuỗi tốt hơn, các câu lệnh kiểm soát mới, xử lý ngoại lệ / bắt lỗi, định nghĩa chặt chẽ hơn về lỗi, định dạng cho các số đầu ra và các cải tiến khác Mike Cowlishaw
4   Phiên bản thứ 4 đã bị bỏ do có liên quan đến sự phức tạp giữa cấu trúc của các ngôn ngữ. Nhiều tính năng được đề xuất cho phiên bản thứ 4 đã bị loại bỏ hoàn toàn.  
5 12/2009 Thêm “strict mode”, đó là một tập hợp con nhằm cung cấp kiểm tra lỗi kỹ lưỡng hơn và tránh các cấu trúc bị lỗi. Làm rõ nhiều sự mơ hồ trong đặc tả phiên bản thứ 3 và thực hiện thích ứng với các hành động trong thế giới thực mà có sự khác biệt so với đặc tả đó. Thêm một số tính năng mới, chẳng hạn như getters và setters, hỗ trợ thư viện cho JSON, và phản ánh đầy đủ hơn về các thuộc tính của đối tượng. Pratap Lakshman, Allen Wirfs-Brock
5.1 6/2011 Giống phiên bản thứ 2, phiên bản 5.1 nhắm giúp cho ECMAScript phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế mới ISO/IEC 16262:2011. Pratap Lakshman, Allen Wirfs-Brock
6 6/2015 Phiên bản thứ 6, ban đầu được gọi là ECMAScript 6 (ES6) nhưng sau đó đổi tên thành ECMAScript 2015 (ES2015), ở phiên bản này đã được bổ sung thêm cú pháp mới quan trọng cho việc viết các ứng dụng phức tạp, bao gồm classes và modules, nhưng định nghĩa chúng bằng ngữ nghĩa theo các điều khoản giống như ECMAScript 5 strict mode. Các tính năng mới khác bao gồm các vòng lặp và for/of của vòng lặp, khởi tạo kiểu Python và biểu thức khởi tạo, các chức năng arrow, dữ liệu nhị phân, nhập mảng, promises, số và cải tiến phép toán, reflection và Lập trình meta cho các đối tượng ảo. Allen Wirfs-Brock
7 6/2016 Phiên bản thứ bảy, còn được gọi là ECMAScript 2016, nhằm tiếp tục các chủ đề cải cách ngôn ngữ, cách ly mã nguồn, kiểm soát hiệu ứng và công cụ thư viện / công cụ từ ES2015, bao gồm hai tính năng mới: toán tử lũy thừa và includes nguyên mảng. Brian Terlson

Vậy taị sao chúng ta nên sử dụng ES6 ?

ES6 như đã giới thiệu ở trên thì nó là một kỹ thuật nâng cao hơn, có những cập nhật mới so với các phiên bản cũ, các tính năng giúp cho các lập trình viên có thể xử lý các tình huống trong lúc lập trình tốt hơn.

Ngoài ra ES6 còn là một chuẩn mực để các framework từ đó mà có thể phát triển lên . Bạn hãy tưởng tượng chúng ta cùng làm một dự án trong 1 nhóm có 4 người, mỗi người có một phong cách code, code một loại ngôn ngữ khác nhau thì dự án của chúng ta sẽ như thế nào ? Và nó c ũng giúp cho các lập trình viên code JS một cách tối ưu nhất có thể.

Và dưới đây là một số các tính năng của phiên bản ES6:

  • Arrow Function
  • Destructuring Assignment
  • Block – Scoped Constructs Let and Cont
  • Rest Parameter
  • Default Parameters
  • Template Literals
  • Multi-line String
  • Enhanced Object Literals
  • Class
  • Promises

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.