post-image

Bug và Debug trong PHP

Tổng quan

Các chương trình hiếm khi hoạt động một cách chính xác ngay từ lần đầu tiên. Nhiều thứ có thể lỗi trong chương trình của bạn mà là nguyên nhân làm PHP Interpreter tạo ra một error message. Bạn có một lựa chọn về nơi thông báo lỗi này tới. Các thông báo có thể được gửi cùng với output của chương trình khác tới trình duyệt web. Chúng cũng có thể được bao trong error log trên Web Server.

Để làm thông báo lỗi hiển thị trong trình duyệt, thiết lập chỉ thị cấu hình display_errors về On. Để gửi các lỗi tới error log trên Web Server, thiết lập log_errors về On. Bạn có thể thiết lập hai chỉ thị này về On nếu bạn muốn thông báo lỗi trong cả hai địa điểm.

PHP định nghĩa một số hằng để bạn có thể sử dụng để thiết lập giá trị của error_reporting, để chỉ có kiểu error cụ thể có thể được báo cáo: E_ALL (cho tất cả lỗi ngoại trừ strict notice), E_PARSE (parse error), E_ERROR (Fatal error), E_WARNING (warning), E_NOTICE (notice), và E_STRICT (strict notice).

Trong khi viết chương trình PHP, sử dụng các Editor mà PHP nhận biết như BBEdit hoặc Emacs là một ý tưởng tốt. Một trong những đặc điểm đặc biệt của các Editor này là làm nổi bật cú pháp. Nó thay đổi màu các phần khác nhau của chương trình dựa trên những phần đó là gì. Ví dụ, các string là màu hồng, các từ khóa như if, while là màu xanh da trời, comment là màu xám, và các biến là màu đen.

Đặc điểm khác là so khớp trích dẫn và dấu ngoặc đơn, giúp đỡ việc đảm bảo rằng các trích dẫn và dấu ngoặc đơn của bạn là cân đối. Khi bạn gõ một dấu ngoặc ôm đóng, ví dụ }, Editor sẽ làm nổi bật dấu ngoặc mở { mà so khớp với nó.

Dưới đây là các điểm quan trọng cần thẩm tra trong khi debug chương trình của bạn:

  • Thiếu dấu chấm phảy − Mỗi lệnh PHP kết thúc với một dấu chấm phảy (;). PHP không dừng đọc một lệnh tới khi nó gặp một dấu chấm phảy. Nếu bạn quên dấu chấm phảy ở cuối dòng, PHP tiếp tục đọc lệnh trên dòng tiếp theo.
  • Không đủ dấu bằng (=) − Khi bạn hỏi có hay không hai giá trị là bằng nhau trong một lệnh so sánh, bạn cần hai dấu bằng (==). Sử dụng một dấu bằng là một lỗi phổ biến.
  • Tên biến viết sai chính tả − Nếu bạn viết sai chính tả một biến thì PHP hiểu nó như là một biến mới. Nhớ rằng, với PHP, $test là không giống với $Test.
  • Thiếu ký hiệu $ − Quên ký hiệu $ trong một biến là hiếm khi gặp, nhưng nếu thiếu, nó sẽ tạo một thông báo lỗi để bạn biết nơi xảy ra vấn đề.
  • Vấn đề về trích dẫn − Bạn có thể có nhiều, có ít các vấn đề về trích dẫn. Vì thế bạn nên kiểm tra thật kỹ các trích dẫn.
  • Thiếu dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc ôm − Chúng luôn đi kèm trong một cặp.
  • Chỉ mục mảng − Tất cả mảng nên bắt đầu từ 0 chữ không phải là 1.

Tham khảo khóa học lập trình web 6 tháng, đảm bảo 100% công việc đầu ra!

Nguồn: https://vietjack.com/php/bug_va_debug_trong_php.jsp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.