post-image

Mối liên hệ giữa PHP và MySQL

PHP và MySQL

PHP là một ngôn ngữ lập trình dùng để xây dựng các ứng dụng Website, hay nói cách khác nó là ngôn ngữ chính dùng để lập trình phía Server nhằm xử lý các yêu cầu của client. Còn MySQL là một hệ quản trị CSDL dùng để lưu trữ dữ liệu và nó thường được dùng kèm theo với PHP ngay từ thuở khai sinh, đây là một cặp đôi hoàn hảo dùng để xây dựng website.

Nói là cặp đôi hoàn hảo nhưng có lẽ bạn vẫn chưa biết nguyên tắc hoạt động giữa chúng phải không nào? Để hiểu rõ hơn vấn đề này thì chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

1. Mỗi liên hệ giữa PHP và MySQL

Thông thường khi học MySQL thì bạn sẽ được học những câu truy vấn T-SQL như select, insert, update, delete. Và mình đoán chắc bạn sẽ có thắc mắc nếu kết hợp với PHP thì những câu truy vấn này có công dụng gì?

Chúng ta hãy xem PHP như là một con người bình thường, nghĩa là nó có thể viết ra các câu truy vấn và thực thi các câu truy vấn đó giống như bạn vậy. Nhưng điểm khác biệt ở đây là bạn sẽ bắt PHP thực hiện những câu truy vấn chứ không phải tự nó nghĩ ra.

Ví dụ:  Mình muốn lấy danh sách tất cả sinh viên trong trường thì sẽ viết câu truy vấn như sau.

SELECT * FROM SinhVien;

Kết quả ta thực thi câu truy vấn này trong PHP MY ADMIN là danh sách các sinh viên. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu trong PHP thì phải làm thế nào?

Như ta biết MySQL là một hệ quản trị CSDL nên nó có tính an toàn về bảo mật, nghĩa là nó có chức năng quản lý User, phân quyền User. Vì vậy trước khi vào PHP MY ADMIN là bạn phải đăng nhập đấy.

Như vậy với PHP thì cũng phải có bước đăng nhập, sau đó sẽ là bước định nghĩa câu truy vấn và cuối cùng là thực thi và lấy kết quả.

// BƯỚC 1: KẾT NỐI
$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', 'vertrigo', 'demo') 
or die ('Không thể kết nối tới database');
 
// BƯỚC 2: TẠO CÂU TRUY VẤN
$sql = 'SELECT * FROM SinhVien';
 
// BƯỚC 3: YÊU CẦU THỰC THI CÂU TRUY VẤN
$result = mysqli_query($conn, $sql);
 
// BƯỚC 4: XỬ LÝ KẾT QUẢ MYSQL TRẢ VỀ
while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)){
    var_dump($row);
}Code language: PHP (php)

Tóm lại PHP sẽ có nhiệm vục kết nối MySQL và yêu cầu MySQL thực thi các câu truy vấn và trả kết quả về cho PHP để từ đó PHP lấy kết quả để xử lý.

2. Lời kết

Không chỉ có ở MySQL mà PHP còn có thể kết hợp với các hệ quản trị CSDL khác như SQL Server, SQL Lite, MongoDB, Cassandra. Vấn đề ở chỗ dự án cần sử dụng hệ quản trị CSDL nào vì mỗi hệ quản trị đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. 

Lưu ý với các bạn là trong loạt bài này mình chỉ nói về PHP và MySQL thôi nhé.

Nguồn: https://freetuts.net/moi-lien-he-giua-php-va-mysql-528.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.