post-image

Hướng dẫn cài đặt PHP8 trên Ubuntu 20.04

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt PHP8 trên Ubuntu 20.04, đây là phiên bản mới nhất tính đến thời điểm hiện tại. PHP là một trong những ngôn ngữ lập trình phía server phổ biến hiện nay. Có rất nhiều framework và CMS nổi tiếng được làm từ PHP như:

post-image

Cách tốt nhất để khởi tạo mảng rỗng trong PHP

Để tạo mảng trong PHP, ta cần dùng hàm array(). Có 3 loại mảng được hỗ trợ bởi PHP: Mảng thường: Mảng có vị trí được kí hiệu bằng số. Mảng associative: Mảng có vị trí được đặt tên. Mảng nhiều chiều: Có một hoặc nhiều mảng con theo các chiều khác nhau (ví dụ

post-image

PHP | Cú pháp cơ bản

Cấu trúc cơ bản định hình ngôn ngữ lập trình PHP (hay thực ra bất kì ngôn ngữ lập trình nào khác) được gọi là cú pháp. Script của PHP được thực hiện ở máy chủ rồi kết quả HTML được gửi về cho trình duyệt. Bình thường thì nó có thể có tag HTML

post-image

PHP | Giới thiệu

Đầu tiên, PHP là một ngôn ngữ lập trình, viết tắt của PHP: Hypertext Preprocessor (PHP: siêu văn bản tiền xử lí). PHP là 1 ngôn ngữ script dùng cho bên máy chủ, được thiết kế đặc biệt dành cho việc thiết kế web. Nó cũng là một ngôn ngữ mã nguồn mở, có nghĩa

post-image

Regexp trong MySQL

Regexp trong MySQL – Biểu thức chính quy trong MySQL. Bạn đã thấy MySQL sử dụng câu lệnh có dạng (Pattern Matching) LIKE …%. MySQL cũng hỗ trợ hoạt động so khớp mẫu khác dựa trên biểu thức chính quy và toán tử REGEXP. Nếu bạn đã sử dụng Regex trong Java hay JavaScript, thì nó là

post-image

NULL trong MySQL

Giá trị NULL trong MySQL là thuật ngữ được sử dụng để đại diện cho một giá trị còn thiếu. Một giá trị NULL trong một bảng là một giá trị trong một trường dường như trống. Trường có giá trị NULL là trường không có giá trị. Điều rất quan trọng là phải hiểu rằng

post-image

DISTINCT trong MySQL

Câu lệnh DISTINCT trong MySQL được sử dụng kết hợp với câu lệnh SELECT để loại bỏ tất cả các bản ghi trùng lặp và chỉ lấy các bản ghi duy nhất. Có thể có tình huống khi bạn có nhiều bản ghi trùng lặp trong một bảng. Trong khi lấy ra bản ghi như vậy, chỉ

post-image

GROUP BY trong MySQL

Mệnh đề GROUP BY trong MySQL được sử dụng hợp tác với câu lệnh SELECT để sắp xếp dữ liệu giống nhau thành các nhóm. Mệnh đề này này tuân theo mệnh đề WHERE trong câu lệnh SELECT và đứng trước mệnh đề ORDER BY. Cùng tìm hiểu ở bài này nhé. Cú pháp Cú pháp

post-image

ORDER BY trong MySQL

Mệnh đề ORDER BY trong MySQL được sử dụng để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, dựa trên một hoặc nhiều cột. Một số cơ sở dữ liệu sắp xếp các kết quả truy vấn theo thứ tự tăng dần theo mặc định. Lệnh ASC được sử dụng để