post-image

Cài đặt MySQL

Bài viết trước ta đã tìm hiểu được MySQL là gì. Vậy nên trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách cài đặt MySQL trên win 10 nhé. Cài đặt Download và sử dụng gói MySQL miễn phí: MySQL Community Server MySQL Community, sau khi download và cài đặt đầy đủ sẽ bao

post-image

MySQL là gì?

Trong bài viết này chúng ta cùng nhau tìm hiểu về khái niệm MySQL và sự khác nhau giữa MySQL và SQL nhé. MySQL là gì? MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở (RDBMS) dựa trên ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc ( SQL) được

post-image

Ràng buộc trong SQL

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn về khái niệm ràng buộc trong SQL. Vậy ràng buộc là gì ? Cùng tìm hiểu nào. Ràng buộc là gì? Constraint là những quy tắc được áp dụng trên các cột dữ liệu, trên bảng. Được sử dụng để kiểm tra tính hợp

post-image

Kiểu dữ liệu trong MySQL

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong MySQL. Kiểu dữ liệu trong MySQL có thể được chia thành 3 kiểu như sau: Numeric Date and Time Các kiểu chuỗi Kiểu dữ liệu Numeric MySQL sử dụng tất cả các loại dữ liệu số ANSI SQL tiêu

post-image

Advanced SQL

Trong bài viết này chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cách sử dụng những câu lệnh Advanced SQL nhé. 1. SQL UNION Mục đích của truy vấn SQL UNION là kết hợp các kết quả của hai truy vấn cùng lúc trong khi loại bỏ các bản sao. Nói cách khác, khi sử

post-image

Function trong MySQL

Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những Function trong SQL và cách sử dụng các loại function này nhé. +—-+———+———+ | id | ho_ten |MAX(diem)| +—-+———+———+ | 1 | Craig |8 | | 4 | Emma |8 | | 7 | Harry |9 | | 6 | James |10 |

post-image

Kiểu dữ liệu SQL

Kiểu dữ liệu SQL xác định loại giá trị có thể được lưu trữ trong một cột trong bảng. Ví dụ: nếu chúng ta muốn một cột chỉ lưu trữ các giá trị nguyên, thì chúng ta có thể định nghĩa nó kiểu dữ liệu là int Kiểu dữ liệu SQL Các kiểu dữ liệu

post-image

Join trong SQL là gì?

Bài viết này mình sẽ chia sẽ với mọi người về các loại Join trong SQL. Cùng tìm hiểu nào. Join là gì? JOIN là phép kết nối dữ liệu từ nhiều bảng lại với nhau, nối 2 bảng, 3 bảng.. với nhau. Khi bạn cần truy vấn các cột dữ liệu từ nhiều bảng

post-image

CSDL là gì ? CSDL quan hệ là gì ?

CSDL là môn học cơ sở của chuyên ngành CNTT, bất kỳ sinh viên CNTT nào cũng cần nắm vững và sử dụng thành thạo Cơ sở dữ liệu để sử dụng cho công việc sau này. Vậy nên cùng tìm hiểu CSDL là gì nhé. Tại sao cần có CSDL Chúng ta bắt đầu

post-image

Top 10 tool quản lý SQL tốt nhất

Có rất nhiều tool quản lý SQL sẵn có trên thị trường và do đó rất khó để chọn công cụ tốt nhất để quản lý dự án SQL của bạn. Bài viết này sẽ đưa ra 10 công cụ quản lý các bạn sẽ đọc và chọn ra xem cái nào thích hợp với