post-image

PHP CURL POST – GET – Sử dụng CURL để submit form

Trong bài này chúng ta tìm hiểu hai  phương thức POST, GET trong CURL và tìm hiểu làm thế nào để giả lập phương thức POST với PHP CURL, đồng thời chúng ta làm một ví dụ vể sử dụng CURL để submit một form với method là POST. 1. Method  GET trong PHP CURL Như ta biết,

post-image

Lấy hình từ site khác bằng PHP CURL

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu hàm curl_setopt php dùng để thiết lập các thông số cấu hình cho CURL. Như tôi đã trình bày vì nội dung các tham số của hàm này quá nhiều nên không thể liệt kê ra hết được, vì vậy chúng  ta sẽ làm từng ví dụ để dễ

post-image

Mô hình MVC trong PHP

Mô hình MVC là mô hình được sử dụng rộng rãi nhất trong việc phát triển ứng dụng web. Mặc dù vậy, hiện nay mình thấy rất ít những hướng dẫn thực sự chuẩn và dễ hiểu về mô hình này, do vậy mình sẽ viết một vài chia sẻ về mô hình này. 1.

post-image

Một ít về Browser Rendering Engine

Mỗi browser sử dụng rendering engine để chuyển dữ liệu HTML thành dạng dữ liệu khác dùng cho việc render content trên page của browser đó, hiện tại chúng ta vẫn biết các browser các khau dùng các rendering engines khác nhau: Apple dùng Webkit trong Safari Google dùng Webkit cho Chrome Microsoft dùng 2

post-image

Tìm lỗ hổng bảo mật trong code PHP với Progpilot

Progpilot là công cụ phân tích source code PHP với mục đích tìm các lỗ hổng bảo mật. Progpilot là công cụ phân tích tĩnh và sử dụng kỹ thuật taint checking để tìm lỗi. Với kỹ thuật này thì khả năng báo lỗi chính xác hơn so với kỹ thuật phân tích thông thường

post-image

Tìm hiểu hàm curl_setopt (CURL PHP)

Bài trước chúng ta đã làm một ví dụ đơn giản sử dụng CURL để viết một ứng dụng đó là chạ một trang web khác, trong bài đó chúng ta có sử dụng hàm curl_setopt để thiết lập các thông số cấu hình cho CURL. Vậy thì trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu

post-image

Viết chương trình PHP CURL đầu tiên

Như các bạn biết CURL là một chương trình, một thư viện được tích hợp trong PHP với mục đích là truyền dữ liệu dưới dạng protocols nên nó được ứng dụng rất rộng rãi hiện nay. Ví dụ bạn viết chương trình đăng nhập tự động vào Google bằng cách sử dụng code PHP