post-image

PHP | Giới thiệu

Cơ bản

Đầu tiên, PHP là một ngôn ngữ lập trình, viết tắt của PHP: Hypertext Preprocessor (PHP: siêu văn bản tiền xử lí). PHP là 1 ngôn ngữ script dùng cho bên máy chủ, được thiết kế đặc biệt dành cho việc thiết kế web. Nó cũng là một ngôn ngữ mã nguồn mở, có nghĩa là ai cũng có thể tải về và sử dụng nó một cách miễn phí. Nó cũng rất đơn giản để học và sử dụng. Đuôi file của PHP là “.php”.

Rasmus Lerdorf là người đã nghĩ ra ý tưởng về phiên bản đầu tiên của PHP và cũng tham gia vào việc phát triển các phiên bản sau này. Nó là một ngôn ngữ thông dịch (interpreted language) nên không cần có một bộ phiên dịch (complier) để chạy.

 • Mã nguồn của PHP sẽ được thực hiện ở trên máy chủ.
 • Nó có thể được tích hợp vào nhiều kiểu cơ sở dữ liệu như là Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Sybase, Informix.
 • Nó có khả năng để làm hệ thống quản lý nội dung như WordPress và có thể dùng để kiểm soát quyền truy cập của người dùng.
 • PHP hỗ trợ các giao thức chính như: HTTP Basic, HTTP Digest, IMAP, FTP, và nhiều thứ khác.
 • Các trang phổ biến như Facebook, Digg, Dailymotion và Tumblr.
 • Một trong những lý do chính mà PHP rất dễ để đính kèm vào file HTML và code HTML cũng có thể được viết trong file của PHP.
 • Một điểm khác của PHP so với ngôn ngữ được viết ở phía client như PHP là: code của PHP sẽ được thực hiện ở trên máy chủ, sau đó kết quả sẽ được trả lại về trình duyệt.
 • Thông tin duy nhất mà client hoặc trình duyệt biết được là kết quả được trả lại sau khi mã PHP đã được thực hiện ở trên máy chủ và không mã nguồn PHP thực sự của PHP sẽ không xuất hiện ở file PHP. Hơn nữa file PHP cũng hỗ trợ các ngôn ngữ dạng script ở phía client như CSS và JavaScript.

Các đặc điểm khác của PHP:

 • Đơn giản và nhanh
 • Hiệu quả
 • Bảo mật cao
 • Linh động
 • Đa nền tảng, nó có thể chạy trên các hệ điều hành phổ thông nhất như Windows, Linux và MacOS.

Syntax cơ bản:

<?php 
  Mã PHP ở đây
?>Code language: HTML, XML (xml)

Ví dụ:

<html>
  
  <head>
   <title>PHP Example</title>
  </head>
  
  <body>
   <?php echo "First PHP program!";?>
  </body>
 
</html>

Kết quả sau khi chạy sẽ là:

First PHP program!

Vậy tại sao chúng ta nên dùng PHP?

PHP thực ra có thể làm bất kì thức gì liên quan tới scripting ở phía máy chủ hay còn được biết đến rộng rãi hơn là làm backend cho 1 trang web. Ví dụ, PHP có thể nhận dữ liệu từ dạng form, tạo nội dung cho trang web động, có thể làm việc với cơ sở dữ liệu, tạo phiên làm việc, gửi và nhận cookies, gửi email, vân vân. Trong PHP còn có rất nhiều hàm hash có sẵn để mã hoá dữ liệu của người dùng, từ đó PHP có tính bảo mật tốt và đáng tin cậy để có thể làm một ngôn ngữ script ở phía máy chủ. Bạn sẽ biết được nhiều hơn những khả năng đó ở những bài hướng dẫn sau.

Kể cả bạn chưa thể được thuyết phục bởi những khả năng trên của PHP, PHP còn có nhiều khả năng hơn thế. PHP có thể chạy trên những hệ điều hành lớn nhất và phổ biến nhất như Windows, Linux, MacOS X, vân vân. Gần như toàn bộ các máy chủ lớn trên thế giới hiện nay như Apache có hỗ trợ PHP. PHP cho phét sử dụng rất nhiều loại cơ sở dữ liệu. Và yếu tố quan trọng nhất là nó hoàn toàn miễn phí để sử dụng và tải về, và bất kì ai cũng có thể tải về PHP từ nguồn hoàn toàn chính thức của nó ở: www.php.net.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.