[Bài đọc] Responsive Web Design

Responsive Web Design (RWD) là gì? RWD (Thiết kế Web Thích ứng) là kỹ thuật được sử dụng để trang web có thể hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị với kích thước của trình duyệt khác nhau. RWD sử dụng CSS và HTML để thay đổi kích thước, ẩn hoặc thêm các thành

Nhúng CSS vào trong tài liệu HTML

Có 3 cách để nhúng mã CSS vào trong một tài liệu HTML, bao gồm: Khai báo trực tiếp ở thẻ HTML (Inline style sheet) Khai báo trong thẻ <style> của tài liệu HTML (Internal style sheet) Khai báo trong file .css riêng biệt (External style sheet) 1. Khai báo trực tiếp ở thẻ HTML

[Thực hành] Tạo layout trong Bootstrap

Mục tiêu Sử dụng các thành phần của Bootstrap để tạo bố cục cơ bản cho một trang web. Mô tả  Hãy sử dụng các thành phần có sẵn của bootstrap để tạo bố cục và nội dung trang web như sau: Các bước thực hiện Bước 1: Tạo file layout.html Phân chia phần body trang

[Bài đọc] Bootstrap Cards

Cards là một thùng chứa nội dung linh hoạt và có thể mở rộng. Nó bao gồm các tùy chọn cho các tiêu đề và chân trang, nội dung, màu nền theo ngữ cảnh và các tùy chọn hiển thị mạnh mẽ. Nếu bạn quen thuộc với Bootstrap 3, Cards sẽ thay thế cho Panel với chức

Cú pháp của CSSPage

Cấu trúc của một Bộ quy tắc trong CSS Một Bộ Quy tắc (rule) CSS bao gồm một bộ chọn (selector) và một khối khai báo các thuộc tính: Bộ chọn (Selector) chỉ tới các phần tử HTML mà chúng ta muốn áp dụng kiểu. Khối khai báo (Declaration) bao gồm một hoặc nhiều khai

[Bài đọc] Thanh điều hướng (navbar)

Thanh điều hướng là thành phần responsive thường được sử dụng trong phần header trong website của bạn. Thông thường, ban đầu chúng được thu gọn lại (và mở ra khi kích hoạt) trên khung nhìn của điện thoại di động và sẽ được mở rộng ra khi chiều rộng của khung nhìn tăng lên.

CSS là gì?

[Bài đọc] CSS là gì? CSS là gì? CSS là viết tắt của cụm từ Cascading Style Sheets CSS mô tả cách các phần tử HTML sẽ hiển thị trên màn hình, trang web, hoặc các phương tiện khác. CSS giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều công công sức. Nó giúp chúng ta chỉnh

[Bài đọc] Tạo form với Bootstrap

Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu làm thế nào để tạo các form một cách dễ dàng bằng cách sử dụng Bootstrap.  Bootstrap làm cho việc tạo form dễ dàng hơn với sự mở rộng các class khác nhau cho form. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu cách tạo form bằng Bootstrap.  Form Layout  Bootstrap cung cấp cho bạn các loại bố cục sau đây: Dạng dọc (mặc định)  In-line  Dạng ngang  Dạng dọc hay dạng cơ bản  Cấu trúc dạng cơ bản đi kèm với Bootstrap. Form dạng cơ bản tự động nhận một vài class toàn cục.  Để tạo ra một form cơ bản, hãy làm như sau:  Phần tử <form> được thêm vào, nó bao các phần tử khác. 

[Bài đọc] SQL – Using Views

Một khung nhìn (view) là một câu lệnh SQL được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu với một tên xác định. Một view thực sự là một thành phần của một bảng dưới dạng truy vấn SQL được xác định trước. Một view có thể chứa tất cả các hàng của một bảng hoặc