post image

Thuật toán sắp xếp chèn trong PHP

Vậy là chúng ta đã được học qua 2 thuật toán sắp xếp chọn và sắp xếp nổi bọt. Vẫn còn một thuật toán sắp xếp nũa chúng ta sẽ được học trong bài hôm nay đó là là thuật toán sắp xếp chèn. Nôi dung bao gồm: Ý tưởng thuật toán Cài đặt thuật toán

post image

Thuật toán sắp xếp chọn trong PHP

Chúng ta đã được học thuật toán sắp xếp nổi bọt  dùng để sắp xếp các phần tử trong mảng tăng hoặc giảm dần. Và trong bài này chúng ta sẽ nghiên cứu một thuật toán khác đó là thuật toán sắp xếp chọn, một thuật toán có độ khó hơn thuật toán sắp xếp

post image

PHP & AJAX

AJAX là gì? AJAX là viết tắt của Asynchronous JavaScript and XML. AJAX là một kỹ thuật mới để tạo các ứng dụng web tốt hơn, nhanh hơn, và có tính tương tác hơn với sự giúp đỡ của XML, HTML, CSS và JavaScript. Ứng dụng web theo qui ước truyền tải thông tin tới

post image

PHP cho Lập trình viên PERL

Chương này sẽ liệt kê một số điểm giống nhau và khác nhau chủ yếu giữa PHP và PERL. Điều này giúp các lập trình viên PERL hiểu PHP nhanh hơn và tránh các lỗi phổ biến. Điểm giống nhau giữa PHP và PERL Ngôn ngữ Scripting được biên dịch − Cả Perl và PHP

post image

PHP cho Lập trình viên C

Cách đơn giản nhất để nghĩ về PHP là như C được thông dịch mà bạn có thể nhúng vào trong các tài liệu HTML. PHP khá giống C, ngoại trừ các biến không định kiểu, các thư viện cho riêng Web có sẵn, và mọi thứ được móc nối trực tiếp đến Web Server

post image

Điểm khác nhau giữa echo, print và print_r trong PHP

echo: echo không hẳn là một hàm mà ta chỉ đơn giản gọi nó là thành phần cấu trúc ngôn ngữ PHP. Câu lệnh này chấp nhận một danh sách tham số, cách nhau bởi dấu phẩy, và không giới hạn bằng đóng mở ngoặc nhọn. echo cũng không trả lại bất kì giá trị

post image

Thuật toán tìm kiếm tuyến tính trong PHP

Trong bài thuật toán sắp xếp nổi bọt tôi đã nói nếu một danh sách được sắp xếp có thứ tự thì việc tìm kiếm trên danh sách đó rất là nhanh, và để chứng minh điều đó thì bắt đầu từ bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai thuật toán đó là tìm kiếm tuyến

post image

Kỹ thuật đặt lính canh trong PHP

Kỹ thuật đặt lính canh được sử dụng rất là nhiều nhưng đôi khi các bạn lại không hề biết đó chính là kỹ thuật này, vì thế trong bài này tôi sẽ đề cập đến kỹ thuật này hy vọng các bạn biết và lỡ ai hỏi thì biết để trả lời nhé . Nội

post image

Thuật toán sắp xếp nổi bọt trong PHP

Sắp xếp là một công việc rất quan trọng trong việc quản lý dữ liệu vì nó giúp chúng ta tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng. Tuy nhiên với lập trình Web thì chúng ta lại ít đụng đến các thuật toán sắp xếp, và PHP cũng đã có cung cấp một số