post image

PHP LÀ GÌ? HỌC PHP LÀM NHỮNG CÔNG VIỆC GÌ ?

  Khi bước chân vào lĩnh vực công nghệ, bạn sẽ bắt gặp một thế giới của ngôn ngữ lập trình, chẳng hạn như Java, C#, C++, và nhiều ngôn ngữ khác. Mỗi ngôn ngữ lập trình đều mang những đặc điểm riêng biệt, và trong danh sách này, PHP đóng vai trò là một