post image

Ứng dụng ngôn ngữ php

1. PHP là gì PHP (viết tắt của Hypertext Preprocessor) là một trong số các ngôn ngữ script, được tạo ra nhằm mục đích chủ yếu là giao tiếp với máy chủ. Nó có khả năng sửa đổi data, quản lý các file có sẵn trên máy chủ, thu thập các dữ liệu biểu mẫu,…

post image

PHP là gì? Kiến thức cơ bản của PHP

1. PHP là gì? PHP là viết tắt của Hypertext Preprocessor, ngôn ngữ lập trình PHP được sử dụng để xây dựng các website và ứng dụng web. PHP là ngôn ngữ kịch bản làm việc trên server với nhiệm vụ là kết nối cơ sở dữ liệu và thực hiện các các chức năng của web