[Bài đọc] Bootstrap Cards

Cards là một thùng chứa nội dung linh hoạt và có thể mở rộng. Nó bao gồm các tùy chọn cho các tiêu đề và chân trang, nội dung, màu nền theo ngữ cảnh và các tùy chọn hiển thị mạnh mẽ. Nếu bạn quen thuộc với Bootstrap 3, Cards sẽ thay thế cho Panel với chức

Cú pháp của CSSPage

Cấu trúc của một Bộ quy tắc trong CSS Một Bộ Quy tắc (rule) CSS bao gồm một bộ chọn (selector) và một khối khai báo các thuộc tính: Bộ chọn (Selector) chỉ tới các phần tử HTML mà chúng ta muốn áp dụng kiểu. Khối khai báo (Declaration) bao gồm một hoặc nhiều khai

[Bài đọc] Thanh điều hướng (navbar)

Thanh điều hướng là thành phần responsive thường được sử dụng trong phần header trong website của bạn. Thông thường, ban đầu chúng được thu gọn lại (và mở ra khi kích hoạt) trên khung nhìn của điện thoại di động và sẽ được mở rộng ra khi chiều rộng của khung nhìn tăng lên.

CSS là gì?

[Bài đọc] CSS là gì? CSS là gì? CSS là viết tắt của cụm từ Cascading Style Sheets CSS mô tả cách các phần tử HTML sẽ hiển thị trên màn hình, trang web, hoặc các phương tiện khác. CSS giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều công công sức. Nó giúp chúng ta chỉnh

[Bài đọc] Tạo form với Bootstrap

Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu làm thế nào để tạo các form một cách dễ dàng bằng cách sử dụng Bootstrap.  Bootstrap làm cho việc tạo form dễ dàng hơn với sự mở rộng các class khác nhau cho form. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu cách tạo form bằng Bootstrap.  Form Layout  Bootstrap cung cấp cho bạn các loại bố cục sau đây: Dạng dọc (mặc định)  In-line  Dạng ngang  Dạng dọc hay dạng cơ bản  Cấu trúc dạng cơ bản đi kèm với Bootstrap. Form dạng cơ bản tự động nhận một vài class toàn cục.  Để tạo ra một form cơ bản, hãy làm như sau:  Phần tử <form> được thêm vào, nó bao các phần tử khác. 

[Bài đọc] SQL – Using Views

Một khung nhìn (view) là một câu lệnh SQL được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu với một tên xác định. Một view thực sự là một thành phần của một bảng dưới dạng truy vấn SQL được xác định trước. Một view có thể chứa tất cả các hàng của một bảng hoặc

[Bài đọc] Tạo Store Procedure trong MySql với tham số

Bạn có thể tạo một tham số bằng IN và OUT. IN được sử dụng để lấy tham số đầu vào và OUT có thể được sử dụng cho đầu ra. Cú pháp như sau: DELIMITER // CREATE PROCEDURE yourProcedureName(IN yourParameterName dataType,OUT    yourParameterName dataType ) BEGIN yourStatement1; yourStatement2; . . N END; // DELIMITER

[Bài đọc] Tạo MySQL stored procedures

Store Procedure (thủ tục lưu trữ), có thể được định nghĩa là chương trình con giống như một chương trình con được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Trong ngữ cảnh của MySQL, nó là một phân đoạn các câu lệnh SQL khai báo được lưu trữ bên trong danh mục cơ sở dữ