post image

Sử dụng màu sắc trong trang web

Có 3 cách thường được dùng để quy định màu sắc trong trang web: Sử dụng tên của màu. Chẳng hạn là “red” (đỏ) hoặc “green” (xanh lá cây) Sử dụng giá trị RGB ( Red Green Blue). Chẳng hạn là “rgb(255, 0, 0). Sử dụng giá trị HEX. Chẳng hạn là “#ff0000”. >>> Xem

post image

Điều chỉnh màu nền và ảnh nền

Các thuộc tính về nền (background) trong CSS được sử dụng để xác định các hiệu ứng về nền của một phần tử. Bao gồm: background-color background-image background-repeat background-attachment background-position Màu nền Thuộc tính background-color chỉ định màu nền của một phần tử. Màu nền của toàn bộ trang web được thiết lập bằng cách sử dụng thẻ

post image

Đường viền trong CSS

Các thuộc tính CSS về đường viền Các thuộc tính CSS về đường viền cho phép bạn xác định kiểu (style), chiều rộng và màusắc cho đường viền của một phần tử nào đó.Phần tử này có viền kiểu là đường rãnh (groove), rộng 15px và màu xanh lá cây. Kiểu đường viền Thuộc tính border-style chỉ

post image

Phông chữ với CSS

Các thuộc tính CSS về phông chữ (font) xác định phông chữ nào, nét chữ, kích cỡ, và kiểu chữ của văn bản. Sự khác biệt giữa các phông Serif và Sans serif. >>> Xem ngay SÁCH LẬP TRÌNH PHP TỪ CĂN BẢN ĐẾN NÂNG CAO Các phông chữ trong CSS Trong CSS, có hai

Định dạng văn bản bằng CSS

Màu sắc văn bản Thuộc tính color được sử dụng để thiết lập màu sắc cho văn bản.Với CSS, màu sắc thường được chỉ định bởi: một giá trị HEX – ví dụ “#ff0000” một giá trị RGB – ví dụ “rgb(255,0,0)” một tên màu sắc (bằng tiếng Anh) – ví dụ “red” Hãy xem

Bảng trong CSS

Giao diện của bảng trong HTML có thể được cải thiện đáng kể với CSS. Đường viền của bảng Để định kiểu cho đường viền (border) của bảng trong CSS, sử dụng thuộc tính border.Ví dụ dưới đây chỉ định đường biên màu đen cho các phần tử <table>, <th>, và <td>: Ví dụ  Lưu

Danh sách trong CSS

Các thuộc tính về danh sách trong CSS cho phép bạn: Thiết lập các đánh dấu phần tử danh sách khác nhau cho các danh sách có thứ tự Thiết lập các đánh dấu phần tử danh sách khác nhau cho các danh sách không cóthứ tự Thiết lập một hình ảnh đánh dấu phần

Các bộ chọn (selector) khác nhau trong CSS

Các bộ chọn CSS Các bộ chọn CSS (selector) cho phép chúng ta chọn và thao tác với các phần tử HTML mà mình mong muốn. Bộ chọn được sử dụng để “tìm” (hoặc chọn) phần tử HTML dựa trên id, class, loại thẻ, các thuộc tính, và nhiều thứ khác của phần tử HTML.

[Thực hành] RWD với DIV và CSS

Mục tiêu Luyện tập xây dựng các bố cục có thể thích ứng được với các kích thước màn hình thông dụng. Mô tả Mobility đang trở thành xu thế trong thế giới CNTT, cùng với nó là sự ra đời của nhiều thiết bị cá nhân có khả năng kết nối Internet. Điều này

[Thực hành] Tạo bố cục các fixed header và fixed footer

Mục tiêu Luyện tập sử dụng thuộc tính position để tạo fixed menu. Mô tả Một thiết kế menu điều hướng độc đáo sẽ góp phần thu hút người dùng sử dụng và ở lại trên thiết kế web của bạn. Fixed menu là một xu hướng được nhiều trang web lựa chọn vì gọn nhẹ, lại dễ dàng sử dụng.